Marque Sportswear Belge ou Multinationales? / Belgisch Brand Sportswear of Multinationals?
0 %
Les Belges, les politiques et les médias privilégient les entreprises belges dans les paroles, mais qu’en est-il dans la réalité ? Inutile de préciser que le but est évidemment d’être sincère et honnête dans vos réponses ;-)
Belgen, politici en media zeggen dat ze voorkeur geven aan Belgische bedrijven, maar hoe zit het eigenlijk in de praktijk? Het spreekt voor zich dat je antwoorden oprecht en eerlijk zijn ;-)